Hoc bong Chinh phu Australia 2018 1

Australia Awards Scholarships opportunities available for Vietnam

Applications for the 2018 selection round of the Australia Awards Scholarship will be open from 1 February until 30 April 2018. Applicants can apply online at http://bit.ly/AustraliaAwardsScholarship. Results will be announced by the end of July 2018.

Read more...

 

 

Mr Nguyen Hong Minh and Ms Karen Lanyon

Australia supports the promotion of industry linkages with vocational education and training in Vietnam

On 14 December 2017, in Ho Chi Minh City, the Australian Government, through its Aus4Vietnam investment – Aus4Skills – launched the pilot Logistics Industry Reference Council to promote industry linkages with vocational education and training (VET) in partnership with the Government of Vietnam. This pilot council aims to draw on the example of Australia’s vocational education and training system and adapt it to Vietnam’s context with stronger engagement with the business community.

Read more...

 

 

Ambassador Craig Chittick and Prof. Dr Nguyen Thi Que Anh presenting scholarships to postgraduate students

Australia supports postgraduate education on Human Rights Law in Vietnam

On 12 December 2017, the Australian Government launched its support for the School of Law of the Vietnam National University Hanoi, to improve the quality of the postgraduate program on Human Rights Law until 2020. This support, delivered through Aus4Skills - an Aus4Vietnam investment, aims to assist the School to become a leading institution in human rights education in Vietnam. Fourteen postgraduate scholarships were presented at the event.

Read more...

 

 

Ms Hoang Dieu Thuy at graduation

Cựu du HS dân tộc Tày và mô hình giáo dục dựa vào cộng đồng đầu tiên ở Việt Nam

"Tôi được sinh ra và nuôi lớn bởi những người phụ nữ mạnh mẽ, vượt khó và ham học. Mẹ và các dì tôi - những người phụ nữ dân tộc Tày - cho tới khi bước chân khỏi làng để học đại học, cứ hai người một cặp, chia nhau một cái váy lành lặn để mặc tới trường. Hôm nay người này đi học thì người kia nghỉ học. Do vậy, họ đã học với tâm thế học cho cả những người khác. Cứ thế, họ cũng trở thành những người có tiếng nói trong cộng đồng và có ích cho xã hội. Tôi nghĩ rằng mình đã ngấm dần tinh thần đó suốt tuổi thơ."

Read more...

 

 

Three awardees with disability Huynh Huu Canh Nguyen Thi Hai Yen v Nguyen Thuy Tien with Ms Karen Lanyon

52 Australia Awards Scholarship recipients set to depart for Australia

Fifty-two Australia Awards Scholarship recipients will soon leave Vietnam to join more than 500 Australia Awards awardees and 20,000 Vietnamese students for a world-class education in Australia. They will undertake postgraduate studies at an Australian university of their choice.

Read more...

 

Additional information