Các nhóm ứng viên

 Có những nhóm ứng viên nào và tiêu chí hợp lệ là gì?

Để hồ sơ được coi là hợp lệ, bạn phải thuộc một trong các nhóm ứng viên sau và đáp ứng các yêu cầu của từng nhóm về IELTS và điểm tổng kết đại học.

 

Nhóm ứng viên

 

 

Điểm trung bình đại học

 

 

Yêu cầu tiếng Anh 

 

 

Kinh nghiệm làm việc

 

 

- Chính quyền địa phương cấp tỉnh (trừ Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh, Hải Phòng, Đà Nẵng, Huế và Cần Thơ

 

 

6,5

 

 

- Không yêu cầu điểm IELTS tại thời điểm nộp hồ sơ

 

- Điểm IELTS 4.5 và không có điểm thành phần dưới 4.0

 

 

Hai năm kinh nghiệm làm việc liên quan

 

 

- Cơ quan trung ương

 

- Chính quyền địa phương cấp thành phố: Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh, Hải Phòng, Đà Nẵng, Huế và Cần Thơ

 

- Trường/cơ sở giáo dục nghề nghiệp

 

 

7,0

 

 

- Nộp điểm IELTS tại thời điểm nộp hồ sơ

 

- Điểm IELTS 5.0 và không có điểm thành phần dưới 4.5

 

 

Hai năm kinh nghiệm làm việc liên quan

 

 

- Trường đại học tỉnh/thành phố (trừ các thành phố được nêu dưới đây)

 

- Viện nghiên cứu

 

- Tổ chức phi chính phủ của Việt Nam

 

- Công ty Việt Nam

 

 

7,0

 

 

- Nộp điểm IELTS tại thời điểm nộp hồ sơ

 

- Điểm IELTS 5.5 và không có điểm thành phần dưới 5.0

 

 

Hai năm kinh nghiệm làm việc liên quan

 

 

- Trường đại học tại Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh, Hải Phòng, Đà Nẵng, Huế và Cần Thơ

 

- Tổ chức phi chính phủ quốc tế, Tổ chức Liên Hợp Quốc, Đại sứ quán

 

 

7,0

 

 

- Nộp điểm IELTS tại thời điểm nộp hồ sơ

 

- Điểm IELTS 6.5 và không có điểm thành phần dưới 6.0

 

 

Hai năm kinh nghiệm làm việc liên quan

 

Chú ý: Chứng chỉ IELTS (hoặc TOEFL iBT, chứng chỉ PTE Academic) hợp lệ là chứng chỉ có ngày thi bắt đầu từ ngày 1 tháng 1 năm 2018 trở đi. Xin lưu ý chứng chỉ hợp lệ phải nộp cùng hồ sơ học bổng trực tuyến muộn nhất vào ngày 30 tháng 4 năm 2019.

Thông tin bổ sung