Các nhóm ứng viên


Lưu ý: không có học bổng Tiến sỹ cho vòng tuyển chọn 2020/niên khóa 2021

Các nhóm ứng viên và tiêu chí hợp lệ 

Để hồ sơ được coi là hợp lệ, bạn phải thuộc một trong các nhóm ứng viên sau và đáp ứng các tiêu chí của từng nhóm như sau:

 

Nhóm ứng viên

 

 

Điểm trung bình đại học

 

 

Yêu cầu tiếng Anh 

 

 

Kinh nghiệm làm việc

 

 

- Chính quyền địa phương cấp tỉnh (không bao gồm Hà Nội, Hồ Chí Minh, Hải Phòng, Đà Nẵng, Huế và Cần Thơ)

 

 

6,5

 

 

- Không yêu cầu điểm IELTS tại thời điểm nộp hồ sơ

 

- IELTS 4.5 và không có điểm thành phần dưới 4.0

 

 

24 tháng kinh nghiệm làm việc liên quan

 

 

- Cơ quan trung ương

 

- Chính quyền địa phương cấp thành phố: Hà Nội, Hồ Chí Minh, Hải Phòng, Đà Nẵng, Huế và Cần Thơ

 

- Trường/cơ sở giáo dục nghề nghiệp

 

 

7,0

 

 

- Nộp điểm IELTS tại thời điểm nộp hồ sơ

 

- IELTS 5.0 và không có điểm thành phần dưới 4.5

 

 

24 tháng kinh nghiệm làm việc liên quan

 

 

- Trường đại học tỉnh/thành phố (không bao gồm Hà Nội, Hồ Chí Minh, Hải Phòng, Đà Nẵng, Huế và Cần Thơ)

 

- Viện nghiên cứu (Việt Nam/Nhà nước)

 

- Tổ chức phi chính phủ của Việt Nam

 

- Công ty Việt Nam

 

 

7,0

 

 

- Nộp điểm IELTS tại thời điểm nộp hồ sơ

 

- IELTS 5.5 và không có điểm thành phần dưới 5.0

 

 

24 tháng kinh nghiệm làm việc liên quan

 

 

- Trường đại học tại Hà Nội, Hồ Chí Minh, Hải Phòng, Đà Nẵng, Huế và Cần Thơ

 

- Tổ chức phi chính phủ quốc tế, Tổ chức Liên Hợp Quốc, Đại sứ quán

 

 

7,0

 

 

- Nộp điểm IELTS tại thời điểm nộp hồ sơ

 

- IELTS 6.5 và không có điểm thành phần dưới 6.0

 

 

24 tháng kinh nghiệm làm việc liên quan

 

Chú ý: Chứng chỉ IELTS (hoặc TOEFL iBT, chứng chỉ PTE Academic) hợp lệ là chứng chỉ có ngày thi bắt đầu từ ngày 1/1/2019 trở đi. Chứng chỉ hợp lệ phải nộp cùng hồ sơ học bổng trực tuyến trước ngày 30/6/2020.

Ứng viên xin học bổng Thạc sỹ nghiên cứu phải là:

  • Giảng viên bậc đại học làm việc tại trường đại học, học viện, trường cao đẳng hoặc
  • Cán bộ nghiên cứu làm việc tại trường đại học, trường cao đẳng, viện nghiên cứu hoặc trung tâm nghiên cứu.

Hồ sơ xin học bổng Thạc sỹ nghiên cứu của các ứng viên không thuộc hai nhóm trên sẽ được coi là không hợp lệ.

Ứng viên khó khăn

Ứng viên khó khăn trong tất cả các nhóm ứng viên chỉ cần đáp ứng các tiêu chí sau:

 Ứng viên khó khăn bao gồm:

  • Người khuyết tật
  • Người ở các huyện nghèo theo quy định (xem chi tiết tại Ứng viên khó khăn)

Điểm trung bình tốt nghiệp đại học

Yêu cầu tiếng Anh

 

Kinh nghiệm làm việc

 

 6.0

- Không yêu cầu điểm IELTS tại thời điểm nộp hồ sơ

- IELTS 4.5 và không có điểm thành phần dưới 3.5

12 tháng kinh nghiệm làm việc liên quan

 

Thông tin bổ sung