Ứng viên khó khăn

Các ứng viên khó khăn gồm:

 • Người khuyết tật
 • Người ở các huyện nghèo theo quy định

Ứng viên ở các huyện nghèo là người sinh ra HOẶC học phổ thông tại một trong các Huyện nghèo theo quy định  đang làm việc tại một trong các tỉnh có các huyện nghèo đó (xin lưu ý những tỉnh này không bao gồm Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh, Hải Phòng, Thừa Thiên Huế, Đà Nẵng và Cần Thơ).

Ứng viên người dân tộc thiểu số chỉ được coi là ứng viên khó khăn nếu đáp ứng các yêu cầu là ứng viên đến từ các huyện nghèo.

Ứng viên khó khăn trong tất cả các nhóm ứng viên chỉ cần đáp ứng các tiêu chí sau:

 1. Điểm trung bình tốt nghiệp 6.0

 2. Một năm kinh nghiệm làm việc

 3. Không yêu cầu điểm IELTS khi nộp hồ sơ (nhưng sau khi tham dự kỳ thi IELTS tuyển chọn do DFAT tài trợ, cần đáp ứng yêu cầu tiếng Anh của nhóm ứng viên thích hợp).

Trong hồ sơ xin học bổng, ứng viên khó khăn cần nộp các giấy kèm theo chứng minh nơi sinh, nơi tốt nghiệp phổ thông, nơi làm việc, hoặc chứng minh là người khuyết tật.

 

Khóa đào tạo Tiếng Anh đặc biệt

Các ứng viên khó khăn nếu được học bổng có điều kiện, sẽ được đào tạo tiếng Anh bổ sung nếu cần.

Quỹ Hỗ trợ Cơ hội Bình đẳng

Mục đích

Quỹ Hỗ trợ Cơ hội Bình đẳng hướng tới giảm thiểu rào cản tiếp cận và nhận học bổng của các ứng viên khó khăn và các ứng viên tham gia các hoạt động phát triển nhân lực phi học bổng.

Quỹ Hỗ trợ Cơ hội Bình đẳng là cơ cấu hỗ trợ chính cho các ứng viên khó khăn (gồm người khuyết tật và ứng viên đến từ các huyện nghèo) giúp họ có cơ hội tiếp cận học bổng một cách công bằng để:

 • nộp hồ sơ xin Học bổng Chính phủ Australia,
 • được xét tuyển và tuyển chọn,
 • hoàn thành khóa học tại Australia,
 • tái hòa nhập vào cơ quan làm việc khi trở về và 
 • tham gia vào các hoạt động phát triển năng lực chuyên môn và kết nối xã hội của các cựu sinh viên.

Tiêu chí hoạt động

Quỹ hoạt động dựa trên các tiêu chí chính sau:

 1. Tiếp cận Việc sử dụng Quỹ phải phù hợp với mục tiêu nâng cao khả năng của của người khuyết tật và người đến từ huyện nghèo trong việc tiếp cận và tham gia một cách bình đẳng vào chương trình Học bổng Chính phủ Australia trong suốt quá trình học bổng.
 2. Đáp ứng Quỹ sẽ đáp ứng những hoàn cảnh và yêu cầu luôn thay đổi của những nhóm mục tiêu và những cá nhân trong những nhóm này.
 3. Linh hoạt Vì nhu cầu hỗ trợ của các cá nhân là ứng viên khuyết tật và đến từ các địa phương nghèo rất đa dạng, Quỹ sẽ hoạt động một cách linh hoạt để đưa ra những hỗ trợ hợp lý.
 4. Giá trị Trong quá trình xem xét những chỉnh sửa phù hợp, giá trị của các hoạt động hỗ trợ sẽ được cân nhắc để đồng nhất với những chính sách của Học bổng Chính phủ Australia về việc thực hiện những sửa đổi hợp lý.

Các bước tiếp cận Quỹ hỗ trợ Cơ hội Bình đẳng

Những hướng dẫn dưới đây dành cho các ứng viên đang xin học bổng, ứng viên đã đượcnhận học bổng và các cựu sinh viên là người khuyết tật hoặc đến từ các huyện nghèo, nhằm giúp họ tiếp cận và sử dụng Quỹ Hỗ trợ Cơ hội Bình đẳng.

 Các ứng viên là người khuyết tật sẽ được DFAT hỗ trợ trong suốt thời gian học tập tại Australia. Nhưng ứng viên đến từ các địa phương nghèo sẽ không được hỗ trợ trong thời gian học tập tại Australia.

Bước 1. Bạn có hợp lệ không? Bạn có thuộc một trong những nhóm sau đây?

  

  

Nhóm

  
  

Tiêu chuẩn

  
  

Giấy tờ chứng minh*

  

Ứng viên có hoàn cảnh khó khăn, gồm người dân tộc thiểu số nếu đáp ứng được các tiêu chuẩn dành cho ứng viên đến từ huyện nghèo

Sinh ra HOẶC từng học phổ thông ở một trong những huyện nghèo theo quy định đang làm việc ở các tỉnh có huyện nghèo nằm trong danh sách quy định của nhà nước

 • Giấy khai sinh công chứng, hoặc Bằng tốt nghiệp Phổ thông công chứng 
 • Hợp đồng lao động phù hợp công chứng

Người khuyết tật

Khuyết tật được định nghĩa là[1]:

 • mất toàn bộ hoặc một phần khả năng hoạt động thể chất hoặc tâm lý
 • mất toàn bộ hoặc một phần cơ thể (ví dụ: mất khả năng sử dụng tay/ chân/bàn tay/ngón tay hoàn toàn hoặc một phần)
 • có yếu tố gây ốm hoặc bệnh trong người
 • có yếu tố có thể gây ốm hoặc bệnh trong người
 • sự bất hoạt động, các tật hay biến dạng của một bộ phận cơ thể
 • sự rối loạn hay bất hoạt động dẫn tới việc một người phải học tập khác những người không có tình trạng tương tự
 • sự rối loạn hoặc bệnh tật có khả năng ảnh hưởng tới quá trình tư duy, nhận biết thực tế, cảm xúc hay đánh giá, dẫn tới xáo trộn hành vi
 • Thông báo về tình trạng khuyết tật vào bất cứ giai đoạn nào của quá trình học bổng bằng việc hoàn thành Đơn Đánh giá Khuyết tật
 • Giấy chứng nhận khám bệnh của bác sĩ hoặc bệnh viện, nộp ở bất kỳ giai đoạn nào sau khi nộp hồ sơ học bổng.

*Ứng viên có thể được yêu cầu nộp bổ sung giấy tờ chứng mình khi được yêu cầu.

Bước 2. Nếu ứng viên thuộc một trong hai nhóm trên, ứng viên cần liên lạc với Chương trình phát triển Nhân lực Việt Nam-Australia theo địa chỉ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. và mô tả tình trạng khuyết tật hoặc hoàn cảnh khó khăn của mình. Vào thời điểm này, ứng viên cũng nên chuẩn bị những giấy tờ chứng minh liên quan như liệt kê trong bảng trên. Nếu cần bất cứ sự trợ giúp nào trong quá trình này, ứng viên nên nêu rõ trong thư gửi tới Chương trình phát triển Nhân lực Việt Nam-Australia.

Bước 3. Đại diện Chương trình phát triển Nhân lực Việt Nam-Australia sẽ liên lạc với ứng viên để thảo luận và xác nhận về việc ứng viên có đáp ứng các điều kiện của Quỹ hỗ trợ hay không. Vào thời điểm này, người đại diện chương trình có thể yêu cầu ứng viên nộp những giấy tờ chứng minh, hoặc giúp đỡ ứng viên trong việc chuẩn bị những giấy tờ chứng minh này.

Bước 4. Sau khi xác nhận ứng viên hợp lệ, ứng viên sẽ được yêu cầu tham gia

(a) Đánh giá Nhu cầu Hỗ trợ Khuyết tật; hoặc 

(b) Đánh giá Nhu cầu Hỗ trợ Khó khăn.

Mục tiêu của quá trình đánh giá là nhằm xác định mức độ hỗ trợ dự tính . Quá trình này cần lấy ý kiến của tổ chức như Bộ Ngoại giao và Thương mại Australia , trường Đại học tại Australia, và các bên thứ ba liên quan nếu có.

Kế hoạch Hỗ trợ Khuyết tật hoặc Kế hoạch Hỗ trợ Khó khăn được thống nhất sau đó sẽ được sử dụng làm căn cứ để soạn thảo hợp đồng giữa Bộ Ngoại giao và Thương mại Australia và ứng viên là người khuyết tật về các hỗ trợ trong quá trình học tập tại Australia, hoặc giữa Đại sứ quán Australia và ứng viên là người  khuyết tật và ứng viên có hoàn cảnh khó khăn về các hỗ trợ tại Việt Nam.


 [1] Theo Điều luật về Phân biệt đối xử Khuyết tật Liên bang Australia 1992

Thông tin bổ sung