Các ngành học

Các ngành học ưu tiên cho ứng viên Việt Nam: 

 • Quản trị và phát triển kinh tế (kinh tế học, cạnh tranh, thương mại quốc tế, chính sách công, quản lý công, quản lý tài chính công, tài chính doanh nghiệp, quản lý doanh nghiệp, luật hòa nhập kinh tế, khởi nghiệp kinh doanh và đổi mới sáng tạo)
 • Giao thông (quản lý và tài chính dự án, dự báo giao thông, kỹ thuật giao thông vận tải, biện pháp bảo vệ xã hội và môi trường, quy hoạch giao thông đô thị, quy hoạch giao thông tổng thể, hợp tác công tư, kinh tế giao thông, an toàn và kiểm toán đường bộ, quản lý logistics)
 • Nước và Vệ sinh (quản lý nước, kỹ thuật thủy lợi, chất lượng và các hệ thống cung cấp nước, nước và nước thải)
 • Giáo dục (quản lý giáo dục, quản lý giáo dục nghề nghiệp, nghiên cứu giáo dục)
 • Bình đẳng Giới (giới và phát triển, nghiên cứu về phụ nữ)
 • Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn (quản lý kinh tế nông nghiệp, kinh tế học nông nghiệp, phát triển nông thôn, quản lý du lịch bền vững, an toàn vệ sinh thực phẩm, công nghệ nông nghiệp, tiếp cận thị trường quốc tế, ý tế động vật-thực vật-thủy sản)
 • An ninh Biển (đánh cá bất hợp pháp, không được báo cáo và không được quản lý)
 • Ổn định Khu vực và Nhân quyền (an ninh mạng, công pháp quốc tế, luật nhân quyền quốc tế)
 • Khuyết tật (công tác xã hội, giáo dục đặc biệt)
 • Biến đổi khí hậu (giảm thiểu ảnh hưởng thiên tai)

Các ngành học khác được xem xét dựa trên thành tích cá nhân.

Các ngành học không hợp lệ

Ứng viên xin học các ngành sau sẽ không hợp lệ:

 • MBA (Thạc sỹ Quản trị Kinh doanh)
 • Công nghệ thông tin (công nghệ phần cứng, phần mềm)
 • Y khoa
 • Dược
 • Truyền thông, báo chí, tuyên truyền

Các khóa học liên kết

Học bổng Chính phủ Australia vòng tuyển chọn năm 2018/niên khóa 2019 sẽ có thêm sự lựa chọn chương trình đào tạo thạc si liên kết, áp dụng đối với hai khóa học tại Đại học Quốc gia Australia (ANU): Thạc sĩ Kinh tế học Quốc tế và Phát triển và Thạc sĩ Kinh tế học Môi trường và Tài nguyên. Năm đầu tiên của chương trình đào tạo sẽ diễn ra tại Đại học Kinh tế Quốc dân (ĐHKTQD) và năm thứ hai tại Đại học Quốc gia Australia. Học bổng Chính phủ Australia chỉ chi trả cho năm học thứ hai tại trường Đại học Quốc gia Australia. Để biết thêm thông tin về khóa học Thạc sĩ liên kết trên, xin vui lòng xem tại đây.

Mối liên quan tới các bằng cấp trước

Với ứng viên Thạc sỹ, ứng viên xin học ngành khác với lĩnh vực học tập trước đây vẫn có thể được cân nhắc khi có kinh nghiệm làm việc và mục tiêu nghề nghiệp phù hợp. Trong hồ sơ, ứng viên cần nêu rõ sẽ sử dụng kiến thức và kỹ năng học được từ ngành học dự kiến như thế nào để đóng góp cho sự phát triển của Việt Nam sau khi trở về nước.

Lựa chọn và thay đổi khóa học

Trong đơn xin học bổng, ứng viên cần lựa chọn cẩn thận các khóa học phù hợp với trình độ tiếng Anh của mình (hoặc trình độ dự tính đạt được sau khi được đào tạo tiếng Anh trong nước nếu cần thiết) để giảm tối đa khả năng cần thay đổi khóa học sau khi nộp hồ sơ.

Các khóa học lựa chọn cho Nguyện vọng 1 và Nguyện vọng 2 cần phải cùng một ngành học.

Với các ứng viên có thể được đào tạo tiếng Anh trong nước trước khi đi học, khóa học của Nguyện vọng 2 nên có yêu cầu tiếng Anh thấp hơn khóa học của Nguyện vọng 1, tránh trường hợp ứng viên không đáp ứng được yêu cầu tiếng Anh của Nguyện vọng 1.

Các ứng viên vượt qua vòng sơ tuyển và các ứng viên được học bổng có điều kiện chỉ có thể thay đổi khóa học trong các trường hợp đặc biệt. Lý do thay đổi khóa học sẽ được xét trong từng trường hợp cụ thể, với điều kiện khóa học mới phải cùng ngành học với khóa học cũ, phù hợp với kinh nghiệm làm việc và mục tiêu nghề nghiệp của ứng viên, và sự thay đổi đó được cơ quan chủ quản của ứng viên ủng hộ nếu ứng viên vẫn còn làm việc tại cơ quan này.

Trong quá trình chuẩn bị đi học, nếu ứng viên không thể đáp ứng được yêu cầu tiếng Anh của một trường đại học Australia đối với khóa học đã được Ban Tuyển chọn Học bổng duyệt, học bổng của ứng viên có thể bị rút.

Thông tin bổ sung