Quyền lợi của học bổng

Đây là học bổng toàn phần, bao gồm:

  • toàn bộ học phí
  • vé máy bay khứ hồi
  • tiền trợ cấp sinh hoạt (cấp một lần khi mới sang)
  • hỗ trợ sinh hoạt phí
  • chương trình nhập môn học thuật
  • Bảo hiểm y tế cho Sinh viên Quốc tế
  • hỗ trợ học tập bổ sung
  • trợ cấp nghiên cứu thực địa
  • đào tạo tiếng Anh tiền du học (nếu cần)

Để biết thêm thông tin chi tiết về các quyền lợi của học bổng xin truy cập trang web của Chính phủ Australia về Học bổng Chính phủ Australia.

Tiến trình du học nhanh

Bạn có thể bắt đầu học tại Australia từ học kỳ thứ nhất của năm 2019, tùy thuộc vào trình độ tiếng Anh của bạn và việc khóa học có tuyển sinh vào học kỳ đó hay không.

Hỗ trợ dành cho các ứng viên có hoàn cảnh khó khăn

Các ứng viên có hoàn cảnh khó khăn (bao gồm ứng viên khuyết tật và ứng viên ở các huyện nghèo) được hỗ trợ để đảm bảo để tham gia bình đẳng vào tất cả các giai đoạn của chương trình học bổng. Sự hỗ trợ này bao gồm việc thành lập Quỹ hỗ trợ Cơ hội Bình đẳng.

Hỗ trợ dành cho các ứng viên nhận được học bổng

Các ứng viên đã được học bổng sẽ được hỗ trợ để chuẩn bị cho việc học tại các trường Đại học Australia và đơn giản hóa các thủ tục hành chính.

Đào tạo tiếng Anh

Ứng viên được học bổng Chính phủ Australia có điều kiện có thể được đào tạo tiếng Anh toàn thời gian kéo dài tới 12 tháng nếu cần, tại Đại học Quốc tế RMIT Vietnam, ở Thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội. Học viên sẽ được trợ cấp sinh hoạt phí trong thời gian tham gia khóa học.

Các ứng viên được học bổng có điều kiện là ứng viên có hoàn cảnh khó khăn có thể được tham gia khóa đào tạo tiếng Anh đặc biệt.

Tư vấn khóa học

Một cố vấn học thuật người Việt Nam sẽ tư vấn cho các ứng viên đã được học bổng có điều kiện để chọn khóa học phù hợp. Bạn liên hệ để được tư vấn bằng cách gửi thư điện tử tới This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.. Các ứng viên xin học thạc sỹ nghiên cứu nên đọc kỹ cách tìm giáo sư hướng dẫn và cách viết đề cương nghiên cứu

Xin thị thực

Các học viên sẽ được hướng dẫn quy trình xin thị thực  bao gồm kiểm tra sức khỏe và kiểm tra nhân thân.

Đặt vé máy bay

Các học viên sẽ được đặt vé máy bay  từ Việt Nam sang Australia và được trường đón ở sân bay và sắp xếp nơi ở tạm thời tại Australia nếu cần.

Hỗ trợ tái hòa nhập tại nơi làm việc

Bạn sẽ được hỗ trợ và hướng dẫn trong việc  tái hòa nhập khi trở về Việt Nam tại các hội thảo ở Việt Nam và các hoạt động hỗ trợ khác khi trở về Việt Nam.

Mạng lưới cựu sinh viên

Khi trở về, bạn sẽ tham gia vào mạng lưới Cựu sinh viên Học bổng Chính phủ Australia tại Việt Nam với hơn 6000 thành viên và rộng hơn là mạng lưới cựu sinh viên Australia tại Việt Nam nơi quy tụ tất cả các cựu sinh viên đã từng học tập tại tất cả các đơn vị giáo dục của Australia. Mạng lưới này sẽ giúp bạn duy trì các mối liên hệ với Australia và các cựu sinh viên khác cũng như tham gia các hội thảo phát triển chuyên môn, các hội thảo đào tạo, các hội nghị và các hoạt động kết nối. Bạn cũng sẽ có quyền truy cập miễn phí các hệ thống dữ liệu chuyên ngành quốc tế. Bạn cũng sẽ trở thành một thành viên trong mạng lưới cựu sinh viên Australia toàn cầu.

Thông tin bổ sung