Những mốc thời gian quan trọng

Các buổi phổ biến thông tin và hướng dẫn được Aus4Skills tổ chức nhằm cung cấp thông tin và cập nhật cho ứng viên về chính sách và các mốc thời gian trước khi đi du học, bao gồm buổi hướng dẫn làm thủ tục nhập học, quy trình xin thị thực & đặt vé máy bay và buổi phổ biến thông tin trước khi lên đường sang Australia. Buổi phổ biến thông tin trước khi lên đường cung cấp các thông tin thiết yếu cho ứng viên khi tới Australia để bắt đầu học tập, bao gồm thông tin về các điều kiện học bổng cũng như cung cấp các lời khuyên hữu ích cho cuộc sống và học tập tại Australia.

Lịch mặc định cho các buổi này dành cho ứng viên nhập học vào kỳ 1 và 2 như sau.

Lịch mặc định các buổi phổ biến thông tin cho ứng viên được nhận học bổng

Học kỳ 1

Học kỳ 2

Chuẩn bị thủ tục nhập học

Tháng 8

Chuẩn bị thủ tục nhập học

Tháng 1

Quy trình xin thị thực và  đặt vé máy bay

Tháng 9

Quy trình xin thị thực và đặt vé máy bay

Tháng 3

Phổ biến thông tin trước khi lên đường

Cuối tháng 11/đầu tháng 12

Phổ biến thông tin trước khi lên đường

Giữa tháng 5

Nếu ứng viên được yêu cầu tham gia khóa đào tạo tiếng Anh tiền du học để đáp ứng yêu cầu tiếng Anh đầu vào của trường đại học Australia, RMIT Việt Nam sẽ cung cấp buổi hội thảo định hướng học tập cho ứng viên.

Thông tin bổ sung