Hong ANU library Oct 1990

Vợ chồng cựu học viên Học bổng Chính phủ Australia dùng kết quả nghiên cứu để vận động cho các cộng đồng khó khăn

Bắt đầu sự nghiệp của mình từ giữa những năm 1980, khi Việt Nam đang ở trong một thời kỳ rất khó khăn, trước khi có chính sách mở cửa, hai cựu học viên Học bổng Chính phủ Australia Ngắn hạn và cũng là hai vợ chồng, Tiến sĩ Lê Bạch Dương và Tiến sĩ Khuất Thu Hồng qua bao năm tháng vẫn giữ vững tình yêu với nghiên cứu xã hội. Hai anh chị về sau trở thành những nhà trí thức nổi tiếng vận động cho quyền và lợi ích của các cộng đồng yếm thế ở Việt Nam.

Đọc thêm...

Thông tin bổ sung