Mr Lam Binh Bao speaks to newly-returned alumni

Anh Lâm Bình Bảo: “Các vai trò trong cuộc sống của tôi không “cạnh tranh” với nhau”

Cựu học viên Học bổng Chính phủ Australia Lâm Bình Bảo cân bằng thành công những vai trò khác nhau trong cuộc sống: làm tổng giám đốc một công ty quốc tế, đồng sáng lập một tổ chức đào tạo cho doanh nghiệp và lãnh đạo nhóm nòng cốt cựu học viên Học bổng Chính phủ Australia ở khu vực miền nam Việt Nam.

Đọc thêm...

Thông tin bổ sung