Dr Chieu working with his students in a plant nursery

Từ bản Nùng đến hai lần được Học bổng Chính phủ Australia

Từ ước muốn nhỏ nhoi ban đầu là học tiếng Kinh để có thể hiểu được các chú bộ đội biên phòng nói chuyện, tiến sỹ Hoàng Văn Chiều đã không ngừng cố gắng học tập, vượt qua khó khăn và xuất sắc đạt học bổng thạc sỹ và tiến sỹ tại Đại học Quốc gia Australia.

Read more...

Thông tin bổ sung