Liên kết

 

1. Các trang liên kết về học bổng

Đại sứ quán Australia tại Việt Nam: http://www.vietnam.embassy.gov.au

Bộ Ngoại giao và Thương mại Australia (DFAT): http://www.dfat.gov.au

Học bổng Chính phủ Australia: http://www.australiaawards.gov.au

Trung tâm Giáo dục Australia: http://www.studyinaustralia.gov.au

Các khóa học và trường đại học Australia: http://www.gooduniversitiesguide.com.au/

Thông tin Xuất nhập cảnh và visa: http://www.border.gov.au

IELTS: www.ielts.com.au

RMIT Vietnam: http://www.rmit.edu.vn

Study Link: http://studyinaustralia.com.au/

2. Các nhóm cựu sinh viên Australia

Australia Global Alumni: https://globalalumni.gov.au/

Câu lạc bộ Cựu sinh viên Việt Nam học ở Australia (Vietnamese Graduates from Australia Club): http://www.vgac.net

3. Các trang liên kết phát triển

Danh sách đối tác UNDP: http://www.undp.org/content/undp/en/home/ourwork/funding/partners.html

Ngân hàng Thế giới tại Việt Nam: http://www.worldbank.org/vn

4. Các tổ chức Australia tại Việt Nam

Các chương trình tình nguyện tại Việt Nam

Tình nguyện viên Quốc tế Australia:https://www.avi.org.au/

Tình nguyện viên Australia cho Phát triển Quốc tế: http://www.scopeglobal.com/programs&capabilities/avid/

5. Các liên kết việc làm

Các cựu sinh viên cần tìm cơ hội nghề nghiệp có thể truy cập các website sau:

http://aa-jn.com/

http://www.vietnamworks.com

https://www.ngocentre.org.vn/jobs

http://www.vn.undp.org/content/vietnam/en/home/operations/jobs.html

http://www.vgac.net

Thông tin bổ sung