Training course on leadership skills for 28 female students


Khơi lửa tự tin giúp nữ sinh viên tham gia lãnh đạo

 

“Kế hoạch dài hơi, tôi mong muốn xây dựng được một trung tâm để hỗ trợ cho các nữ sinh viên trong trường, tạo một môi trường thoải mái để các em có thể nâng cao kỹ năng, được chia sẻ những cảm xúc với các chuyên gia hỗ trợ về tâm lý, vượt qua những khó khăn, rào cản, phát huy sức mạnh của bản thân. Trong năm học tới tôi sẽ tiếp tục chọn một nhóm nữ sinh để hỗ trợ các em kỹ năng lãnh đạo, thay đổi tư duy bản thân.” Giảng viên Vũ Thị Đức


Đọc thêm .....

Thông tin bổ sung