To Thi Thuyen works as a Teaching Assistant at an English Training Centre


Tiến sĩ “bầu show” giúp sinh viên tìm việc làm thêm

 

“Tôi dự định hình thành mạng lưới cộng tác viên là giảng viên, sinh viên, thêm nhiều hỗ trợ dự án. Để xây dựng một mạng lưới như vậy đòi hỏi cần có nhiều thời gian và triển khai công phu, bài bản. Đây chính là mục tiêu của tôi trong thời gian tới, xây dựng một hệ thống có sức lan tỏa nhiều hơn, giúp được nhiều sinh viên tìm được công việc làm thêm phù hợp.” – TS Nguyễn Thị Hồng Minh

Đọc thêm .....

Thông tin bổ sung