Overall picture of the workshop


Dạy học hòa nhập và tích cực trong các môn Khoa học thực nghiệm

 

Khóa học “Dạy học hòa nhập và tích cực trong các môn Khoa học thực nghiệm” do GS. TS Howard Nicholas – Trường ĐH La Trobe đứng lớp nằm trong khuôn khổ Chương trình Úc cùng Việt Nam hỗ trợ phát triển nguồn nhân lực (Aus4skills).


Đọc thêm .....

Thông tin bổ sung