Expert Lou De Castro Myles and her Australian colleague discussing with Vietnamese trainees


Doanh nghiệp và trường nghề: Tìm được tiếng nói chung
 

Bà Lou De Castro Myles - Chuyên gia Tư vấn và giảng dạy quốc tế, Trường ĐH Công nghệ Queensland - vừa kết thúc khóa tập huấn thứ 5 do Chương trình Úc cùng Việt Nam phát triển nguồn nhân lực (Aus4Skills) tổ chức cho các học viên là lãnh đạo doanh nghiệp, giảng viên và nhà quản lý giáo dục các trường nghề.


Đọc thêm .....

Thông tin bổ sung