Australian Ambassador to Vietnam HE Mr Craig Chittick and AAS recipients in a group photo


Cơ hội nhận Học bổng Chính phủ Australia cho công dân Việt Nam
 

Vòng tuyển chọn cho Học bổng Chính phủ Australia năm 2019 sẽ chính thức nhận hồ sơ từ ngày 1/2/2019 đến hết ngày 30/4/2019. Các ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến tại http://bit.ly/AustraliaAwardsScholarship. Kết quả cuối cùng sẽ được công bố chính thức vào cuối tháng 7 năm 2019.

 

Đọc thêm .....

Thông tin bổ sung