The delegation working with RMIT University Victoria


Việt Nam học hỏi kinh nghiệm quản trị và tự chủ đại học từ Australia
 

Đoàn công tác của Việt Nam do bà Nguyễn Thị Kim Phụng, Vụ trưởng Giáo dục Đại học-Bộ Giáo dục và Đào tạo, làm trưởng đoàn, có chuyến đi học tập kinh nghiệm về quản trị và tự chủ đại học tại Australia.


Đọc thêm ....

Thông tin bổ sung