Australian Ambassador to Vietnam Graham Alliband is pictured during a trip to deliver food aid in Son La province in 1991


Graham Alliband: Cựu đại sứ 47 năm gắn bó với Việt Nam
 

Graham Alliband - cựu đại sứ Úc tại Việt Nam - trò chuyện cùng Tuổi Trẻ về sự thay đổi của Việt Nam trong cách nhìn nhận của một người nước ngoài từ quen biết đến thân thuộc đất nước này.


Đọc thêm ......

 

Thông tin bổ sung