Ms Lou De Castro Myles an International Consultant and Teaching Specialist Queensland University of Technology


Lou De Castro Myles và những đóng góp trong đào tạo nghề Logistics Việt Nam
 

Có hơn 40 kinh nghiệm trong việc cố vấn và xây dựng chương trình đào tạo cho các dự án, bà Lou De Castro Myles, chuyên gia tư vấn và giảng dạy quốc tế (ĐH Công nghệ Queensland, Australia) còn được biết đến một trong những người có nhiều đóng góp trong việc thúc đẩy giáo dục nghề nghiệp cho ngành logistics tại Việt Nam, thuộc chương trình Úc cùng Việt Nam Phát triển nguồn nhân lực (Aus4skills).

Đọc thêm .....

 

Thông tin bổ sung