Delegates learning experience in governance and quality assurance of Australia higher education system


Kinh nghiệm quản lý Nhà nước trong giáo dục ĐH Australia
 

Mới đây, thông qua Chương trình Công tác Học tập được xây dựng bởi Aus4Skills, các chuyên gia Việt Nam đã có cơ hội gặp gỡ, làm việc với các bên liên quan, học hỏi kinh nghiệm quản trị, quản lý, khảo sát mô hình trường ĐH tự chủ tại Australia.


Đọc thêm .....

 

Thông tin bổ sung