Women presenting their business ideas to investors


Phụ nữ dân tộc thiểu số, khuyết tật chia sẻ ý tưởng khởi nghiệp nông nghiệp
 

Không chỉ có cơ hội giới thiệu ý tưởng, sản phẩm khởi nghiệp, phụ nữ dân tộc thiểu số và phụ nữ khuyết tật còn có dịp giao lưu, chia sẻ, kết nối với các nhà đầu tư tại Ngày hội ý tưởng khởi nghiệp trong nông nghiệp được tổ chức vào chiều 6/9/2019 tại Hà Nội.


Đọc thêm .....

 

Thông tin bổ sung