The Symposium on Australia Awards Short Course on International Skills Training


Chị em sẽ có cơ hội nghề nghiệp nào ở lĩnh vực logistics trong 5 năm tới?
 

Ngày 27/9, tại TPHCM, Chương trình Úc cùng Việt Nam Phát triển Nguồn Nhân lực (Aus4Skills) đã tổng kết Khóa học ngắn hạn Chương trình Học bổng Chính phủ Australia về đào tạo kỹ năng Quốc tế cho các giảng viên và đánh giá viên trong ngành Logistics.


Đọc thêm .....

 

Thông tin bổ sung