Participants at the Forum


Nâng cao vai trò của nữ cán bộ đối ngoại
 

Diễn đàn Việt Nam - Australia về “Nâng cao vai trò và đóng góp của cán bộ nữ trong lĩnh vực đối ngoại” diễn ra vào ngày 3/10 tại Hà Nội. Đây là sáng kiến để triển khai MOU giữa hai Bộ Ngoại giao Việt Nam và Bộ Ngoại giao Australia.


Đọc thêm .....

 

Thông tin bổ sung