TEO 6877


Australia cùng Việt Nam phát triển nguồn nhân lực
 

Ngày 03/12/2019; tại TP.HCM đã diễn ra chương trình Australia – Việt Nam phát triển nguồn nhân lực trong ngành chế biến thịt bò, từ trang trang đến bàn ăn, nằm trong khuôn khổ Australia – Việt Nam Phát triển nguồn nhân lực.

Đọc thêm ......

 

Thông tin bổ sung