Photo of participants


Chính phủ Australia hỗ trợ ngành chế biến thịt bò Việt Nam
 

Với sự tài trợ của Chính phủ Australia, Chương trình Australia cùng Việt Nam Phát triển nguồn Nhân lực (Aus4Skills), phối hợp với Hiệp Hội Thịt và Gia súc Australia (MLA) và Tập đoàn Xuất khẩu Gia súc Australia (LiveCorp) xây dựng dự án “Quản lý các cơ sở chế biến thực phẩm và giết mổ, đào tạo và trao đổi kỹ năng” (gọi tắt là dự án MATES), và sau này mở rộng dự án thành MATE Plus.

Đọc thêm ......

 

Thông tin bổ sung