CHÂN DUNG AUSTRALIA
 

Chụp ảnh là một trong những cách chúng ta ghi lại những trải nghiệm của mình khi học tập tại Úc. Vì vậy, Australian Alumni in Vietnam trân trọng mời bạn tham gia “Tháng chia sẻ” ảnh dựa trên chủ đề Chân dung Australia. Bằng cách chia sẻ ảnh, bạn và các cựu sinh khác sẽ có thể “quay trở lại” nước Úc và cùng nhau chia sẻ những kỷ niệm đẹp về những ngày ở Australia của bạn.

Đọc thêm .......

 

Thông tin bổ sung