Students at Nguyen Huu Canh College of Economics and Industry


GEDSI – mang lại cơ hội cho người yếm thế
 

Phó Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển năng lực người khuyết tật Nguyễn Văn Cử: “Tôi từng rớt nước mắt vì bị kỳ thị”.

Đọc thêm ......

 

Thông tin bổ sung