People lining up for their turns. ATM operational all day


Cựu sinh Australia phát minh Cây 'ATM gạo' cho người nghèo
 

Thấy việc phát gạo từ thiện tiềm ẩn nguy cơ lây bệnh, Hoàng Tuấn Anh (35 tuổi) sáng chế máy phát gạo tự động được mọi người gọi là cây "ATM gạo"

Đọc thêm .....

 

Thông tin bổ sung