Students provided positive feedbacks


Khoa Kinh tế đẩy mạnh hoạt động giảng dạy theo phương pháp dạy học tích cực và hòa nhập
 

Hiện nay phương pháp dạy học tích cực và hòa nhập đã khá phổ biến trên thế giới. Nhằm đảm bảo việc đổi mới phương pháp giảng dạy theo hướng hiện đại và bền vững Trường đại học Tây Bắc đã tạo điều kiện để giảng viên toàn trường nói chung, giảng viên khoa Kinh tế nói riêng được tham gia Chương trình tập huấn nhân rộng phương pháp dạy học tích cực và hòa nhập (ILO3) thuộc chương trình Aus4Skills.

Đọc thêm ......

 

Thông tin bổ sung