img20181010171016691


Báo cáo Tác động của dịch COVID-19 tới nhu cầu, kỹ năng cho NLĐ và hoạt động đào tạo nguồn nhân lực ngành Logistics VN
 

Đại dịch COVID-19 đã ảnh hưởng nặng nề đến toàn bộ thị trường lao động, đặc biệt lao động trong ngành Logistics. Nguy cơ phá sản hàng loạt của các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực Logistics cũng như sự gãy đổ, thay đổi và gián đoạn của các chuỗi cung ứng đã làm ảnh hưởng nặng nề đến cục diện của thị trường lao động. Thị trường lao động thay đổi dẫn đến yêu cầu về kỹ năng của người lao động cũng phải thay đổi, nguồn cung cầu lao động hậu dịch COVID-19 sẽ có những chuyển đổi nhất định. Doanh nghiệp, cơ sở giáo dục nghề nghiệp và các đối tác có liên quan cần phải hành động như thế nào để thích nghi với sự thay đổi này?

Đọc thêm .....

 

Thông tin bổ sung