Australian Ambassador to Vietnam Robyn Mudie


MỐI QUAN HỆ HỢP TÁC GIÁO DỤC VIỆT NAM – AUSTRALIA MẠNH MẼ HƠN BAO GIỜ HẾT

Hợp tác giáo dục là một trong những lĩnh vực phát triển quan trọng trong quan hệ giữa Việt Nam và Australia, đặc biệt là giáo dục đại học.

Đọc thêm .....

 

Thông tin bổ sung