Australia helps train Vietnamese vocational education specialists


Australia hỗ trợ đào tạo chuyên gia giáo dục nghề nghiệp Việt Nam

21 giảng viên và chuyên gia trong lĩnh vực đảm bảo chất lượng từ các trường dạy nghề từ nhiều tỉnh thành của Việt Nam tham gia khóa học về Bảo đảm chất lượng trong Giáo dục Nghề nghiệp do Đại học Công nghệ Queensland (QUT) thực hiện.

Đọc thêm .....

 

Thông tin bổ sung