Deep sea ports in Mekong Delta in high demand for logistics human resources


Hậu COVID-19 và việc đào tạo nguồn nhân lực ngành Logistics

Dịch COVID-19 tác động xấu đến thị trường lao động, đặc biệt lao động trong ngành Logistics. Nguồn cung cầu lao động hậu dịch COVID-19 sẽ có những chuyển đổi nhất định. Đào tạo nhân lực như thế nào để thích nghi với sự thay đổi này?

Đọc thêm .....

 

Thông tin bổ sung