Ethnic minority female students at TBU


Nhận thức về bình đẳng giới: Tại sao luôn có hình ảnh con ma áo trắng?

Trần Ngọc Đỉnh Hội SV của trường ĐH Tây Bắc đưa ra hình ảnh những con ma trên phim ảnh toàn là nữ giới với áo dài tóc trắng. Điều này cho thấy những thiên kiến sai lệch về nữ giới

Đọc thêm ......

 

Thông tin bổ sung