Trainees


Tháo gỡ rào cản đối với sự lãnh đạo của phụ nữ: Bạo lực trên cơ sở giới

Vừa qua, các học viên tham gia Hành trình Hỗ trợ Phụ nữ trong Lãnh đạo IV (Hành trình WIL IV), một chương trình Học bổng chính phủ Australia, tổ chức thành công sự kiện liên quan tới bình đẳng giới.

Mục tiêu của sự kiện này là nhằm nâng cao và cải thiện nhận thức về Bạo lực trên cơ sở Giới và nhấn mạnh Bạo lực trên cơ sở Giới (BLTCSG) có thể trở thành rào cản đáng kể đối với sự phát triển của phụ nữ và phụ nữ tham gia vào lãnh đạo.

Đọc thêm ......

 

Thông tin bổ sung