Female students at TBU are better aware of gender equality


Bình đẳng giới: Hành trình thay đổi nhận thức

Trường ĐH Tây Bắc (Sơn La) với khoảng 3.200 sinh viên, 70% là người dân tộc thiểu số, trong đó có rất đông SV nữ. Đây là nhóm đối tượng chịu nhiều thiệt thòi vì tập quán và điều kiện hoàn cảnh. Do vậy, nâng cao nhận thức, hiểu biết để mọi người thấy được giá trị bản thân và động lực để học tập và cống hiến là mục tiêu nhà trường hướng tới trong thời gian qua - ông Đoàn Đức Lân, Chủ tịch Hội đồng trường - nhận định.

Đọc thêm .....

 

Thông tin bổ sung