Participants in the Symposium


Kinh nghiệm lồng ghép giới và hòa nhập xã hội từ các trường đại học phía Bắc

Sáng nay 28/8 tại Hà Nội đã diễn ra Hội nghị Tổng kết “Lồng ghép giới và Hòa nhập xã hội: Nỗ lực và thành quả của các trường đại học miền núi Phía Bắc Việt Nam”.

Đọc thêm ......

 

Thông tin bổ sung