Tay Bac University and the Aus4Skills program signed a memorandum of understanding

Australia hỗ trợ các trường đại học khu vực miền núi phía Bắc

Ngày 29 tháng 8 năm 2017, Đại học Tây Bắc và Chương trình Úc cùng Việt Nam Phát triển Nguồn nhân lực (Aus4Skills), một hợp phần của Chương trình Hợp tác Phát triển Australia – Việt Nam (Aus4Vietnam), đã ký thỏa thuận hợp tác, tạo nền móng cho một chuỗi các hoạt động hợp tác đến năm 2020 giữa hai bên nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo và quản lý của trường, cải tiến chương trình và phương pháp giảng dạy, tăng cường hỗ trợ học tập cho sinh viên khó khăn, và thúc đẩy vai trò lãnh đạo của phụ nữ.

Đọc thêm...

 

 

Trung in a television talk with Minister of Science and Technology Mr. Nguyen Quan

Nguyễn Thế Trung: CEO tiên phong trong Cách mạng Công nghiệp 4.0

Phát triển hệ thống chính phủ điện tử và đặt nền móng cho giáo dục STEM tại Việt Nam là hai trong số rất nhiều đóng góp nổi bật của cựu sinh Học bổng Chính phủ Australia Nguyễn Thế Trung, Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Công nghệ DTT.

Đọc thêm...

 

Nguyen Thao Van is an outstanding representative showcasing women in leadership as well as contributing to the community of people with disability

Nghị lực sống của nữ giám đốc khuyết tật

Thảo Vân đã tham gia khoá học 10 tuần về “Đảm bảo an toàn cho phụ nữ và bảo vệ trẻ em” tại trường Đại học Flinders theo chương trình Học bổng ngắn hạn của Chính phủ Australia. Khóa học ở Australia đã có tác động rất lớn tới công việc và cuộc sống của Thảo Vân, giúp Thảo Vân tự tin hơn để tiếp tục cống hiến và giúp đỡ những người khuyết tật khác. Khi trở về Việt Nam, “Vân thấy rằng Australia đã có nhiều hành động rất thiết thực và cụ thể nhằm thúc đẩy hoà nhập cho người khuyết tật,” cô giám đốc khuyết tật chia sẻ.

Đọc thêm ...

 

Former International Academic Advisor for Australia Awards Vietnam Dr. David Annandale

Alumni and researchers learn how to turn research into internationally published articles

Capitalizing on the success of similar workshops in Hanoi and Ho Chi Minh City over the last two years, Aus4Skills organized a Training Workshop on Research Design on 6 May 2017 at Thai Nguyen University. This is the first time this workshop has been organized in the northern mountainous region of Vietnam.

Read more...

 

Fellows reporting on the knowledge gained during their training course Preventing and responding to violence against women and girls

Thay đổi tư duy và hành động của phụ nữ và trẻ em về bạo lực

Sau khóa tập huấn 10 tuần ở Adelaide, các học viên Việt Nam bày tỏ hy vọng với kiến thức thu nạp được từ Australia, họ sẽ góp phần tạo nên những thay đổi tiến bộ trong tư duy và hành động của phụ nữ và trẻ em Việt Nam trước vấn đề bạo lực không chỉ trong gia đình mà ở toàn xã hội.

Read more...

Thông tin bổ sung