Ms Karen Lanyon, Australian Consul General in Ho Chi Minh City addresses the Planning Workshop “Promoting Industry Linkages in Vocational Education and Training” in Ho Chi Minh City, in May 2017

‘Employers have a key role in vocational training to reduce skills gap in logistics’

“Businesses need to co-operate with colleges to build the standards for graduation and to develop suitable training programs. They could share market information and information of their recruitment demands. The colleges should also be active in studying the market and developing ties with businesses,” Dr Nguyen Hong Minh, Director General of the General Directorate of Vocational Training, said in his speech at a two-day workshop held in Ho Chi Minh City.

Read more...

 

Several Australia Awards alumni makinga group presentation at the Creativity and Innovation workshop

“Creativity and innovation” workshop scores with Australia Awards alumni and fellows

Aus4Skills’ two-day workshop “Creativity and Innovation” received overwhelmingly positive feedback from participants, who believed they could put what they had learned to work.

Read more...

 

Australia Ambassador H.E. Mr Craig Chittick addresses the alumni

Australia Awards alumni look forward to contributing to Vietnam’s development

Australian Ambassador H.E. Mr Craig Chittick hosted over sixty Australia Awards and Endeavour alumni, who recently returned to Vietnam upon completing their post-graduate studies in Australia, at a ceremony in Hanoi on 11 May 2017. Their supervisors were also invited to the ceremony.

Read more...

 

Participants listen to Australian Ambassador

Lễ công bố chiến lược Cựu sinh viên Australia tại Việt Nam diễn ra long trọng

Khoảng 70 khách quý và cựu sinh viên đã cùng Đại sứ Australia, Ngài Craig Chittick, dự lễ công bố Chiến lược Cựu sinh viên Australia tại Việt Nam ngày 20 tháng 12 năm 2016 tại Hà Nội. Chiến lược này được lập ra nhằm triển khai tại Việt Nam Chiến lược Kết nối Cựu sinh viên Toàn cầu, được đưa ra hồi tháng 4/2016.

Read more...

 

For Australia Awards Alumni

Cựu học viên Học bổng Chính phủ Australia giải thích luật hình sự tại hội thảo Chương trình Colombo Mới

Bốn cựu học viên Học bổng Chính phủ Australia, từng học luật tại Australia và và có kiến thức sâu rộng về hệ thống hình sự Việt Nam, đã trả lời các câu hỏi của các sinh viên Chương trình Colombo Mới tại một hội thảo về “Hệ thống Tư pháp Hình sư Australia và Việt Nam” tại Hà Nội ngày 28/9/2016.

Read more...

Thông tin bổ sung