Dr Hajkowicz

Nhà khoa học hàng đầu Australia bàn về “các xu hướng lớn” với cựu học viên Học bổng Chính phủ Australia

Tiến sĩ Stefan Hajkowicz, thuộc CSIRO (Tổ chức Nghiên cứu Khoa học và Công nghiệp Khối Thịnh vượng Chung) đã có buổi trình bày về hoạch định chiến lược cho tương lai trong buổi gặp 40 cựu học viên Học bổng Chính phủ Australia tại Đại sứ quán Australia ở Hà Nội, ngày 18/8/2016.

Read more...

 

Australias Ambassador for Women and Girls

Đại sứ vì Phụ nữ và Trẻ em gái Australia thảo luận về phụ nữ lãnh đạo tại cuộc gặp với các cựu học viên

Hai mươi cựu học viên Học bổng Chính phủ Australia đã tham gia sự kiện “Phụ nữ và Bức trần Kính ở Việt Nam và Australia” cùng Đại sứ vì Phụ nữ và Trẻ em gái Australia Natasha Stott Despoja ngày 12/8/2016 tại Hà Nội.

Read more...

 

Cựu học viên Học bổng Chính phủ Australia kể chuyện thành công trên Australian by Degree

Ba cựu học viên Học bổng Chính phủ Australia Trần Ly Ly, Vũ Thị Hiền và Trần Mạnh Cường mới đây đã được chương trình Australian by Degree thực hiện video chân dung. Đây loạt video Kết nối Cựu học viên Australia Toàn cầu, kể những câu chuyện thành công và gợi cảm hứng của các cựu học viên ở khu vực Ấn Độ - Thái Bình Dương và châu Phi, những người đang sử dụng những gì họ học được ở Australia để đạt thành công ở quê hương mình. 

Read more...

 

80 Học bổng Chính phủ Australia được cấp

Hội đồng Tuyển chọn trong cuộc họp lần 2 ngày 14/7/2016 đã quyết định trao 80 học bổng Thạc sĩ có điều kiện cho các ứng viên tham gia vòng tuyển chọn 2016/niên khóa 2017.

Read more...

Dr David Annadale

Lớp hướng dẫn nghiên cứu ở Hà Nội “ghi điểm” với các cựu học viên

Lớp hướng dẫn phương pháp nghiên cứu dành cho các cựu sinh viên các cơ sở đào tạo của Australia mới đây đã quy tụ được cựu học viên từ các miền đất nước và nhận được nhiều phản hồi rất tích cực.

Đọc thêm...

Thông tin bổ sung