Cơ hội thị trường Australia cho Việt Nam từ Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương và các Hiệp định Thương mại Tự do liên quan

 

Cựu sinh đã tóm tắt các cam kết của Australia với Việt Nam trong khuôn khổ Hiệp định CPTPP và so sánh với các Hiệp định Thương mại Tự do giữa Việt Nam và các quốc gia khác. Đây là tài liệu tham khảo dài hạn cho các doanh nghiệp, nhà đầu tư, người lao động để khai thác thị trường Australia.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *