Hội thảo về biến đổi khí hậu, ô nhiễm không khí ảnh hưởng đến sức khỏe: Từ bằng chứng khoa học đến phát triển chính sách

Mạng lưới Hợp tác Nghiên cứu về Biến đổi khí hậu, Ô nhiễm không khí và Sức khỏe (VCAN) đã được thành lập sau hội thảo nhằm nâng cao trao đổi thông tin và kiến thức giữa các nhà nghiên cứu Việt Nam và quốc tế.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *