Thúc đẩy đánh giá tác động xã hội và đánh giá tác động giới thông qua đối thoại vì sự phát triển thủy điện bền vững tại khu vực miền Trung và Tây Nguyên Việt Nam

Nhóm cựu sinh đã tổ chức đối thoại giữa đại diện của các cơ quan nhà nước, công ty, các tổ chức phi chính phủ và các cộng đồng bị ảnh hưởng bởi thủy diện để thúc đẩy các chính sách đóng góp cho sự phát triển bền vững thủy điện.

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *