Thực trạng bạo lực gia đình của những gia đình trẻ trong bối cảnh chuyển đổi xã hội

Thu thập bằng chứng thông qua phỏng vấn và tập huấn các kiến thức về Luật Phòng, chống bạo lực gia đình cho người dân tộc thiểu số ở các khu vực miền núi biên giới, nông thôn và thành thị trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế, từ đó đưa ra các đề xuất tham mưu cho chính quyền tỉnh về chính sách xã hội liên quan đến phụ nữ.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *