Online international conference


Logistics: Human Resource Challenges

Có nhiều tiềm năng, lợi thế để phát triển ngành logistics, tuy nhiên, thách thức của ngành logistics Việt Nam nằm ở chỗ nguồn nhân lực vừa thiếu, vừa yếu, nhận định nói trên được đưa ra tại Hội thảo quốc tế trực tuyến với chủ đề: “Chiến lược phát triển nguồn nhân lực ngành logistics Việt Nam hướng đến sự thích ứng trước những biến động và rủi ro” diễn ra sáng 25/8.

Read more ......

 

Additional information