Latest News

 

Australia hỗ trợ thúc đẩy sự tham gia của doanh nghiệp trong hoạt động giáo dục nghề nghiệp tại Việt Nam  

 

Ngày 14 tháng 12 năm 2017, tại TP. Hồ Chí Minh, thông qua Chương trình Úc cùng Việt Nam Phát triển Nguồn nhân lực - thuộc Chương trình Hợp tác Phát triển Australia - Việt Nam, Chính phủ Australia hợp tác với Chính phủ Việt Nam ra mắt Ban Tư vấn Đào tạo ngành Logistics nhằm thúc đẩy doanh nghiệp tham gia hoạt động giáo dục nghề nghiệp. Ban Tư vấn này sẽ học hỏi những kinh nghiệm của Australia trong phát triển giáo dục nghề nghiệp đồng thời điều chỉnh cho phù hợp với bối cảnh của Việt Nam thông qua việc thúc đẩy sự tham gia chủ động hơn của cộng đồng doanh nghiệp trong hoạt động giáo dục nghề nghiệp.

The Logistics Industry Reference Council members in a group photo with Mr Nguyen Hong Minh and Ms Karen Lanyon

Ông Nguyễn Hồng Minh và bà Karen Lanyon cùng Ban Tư vấn Đào tạo ngành Logistics

Ngài Craig Chittick – Đại sứ Australia tại Việt Nam cho biết: “Australia rất vui mừng được chia sẻ kinh nghiệm phát triển giáo dục nghề nghiệp với sự tham gia của ngành để hỗ trợ Việt Nam phát triển một hệ thống phù hợp, tăng năng suất lao động và thúc đẩy tăng trưởng kinh tế. Hệ thống của chúng tôi được phát triển trong vài thập niên qua trên cơ sở mô hình quốc gia về tiêu chuẩn kỹ năng nghề với sự tham vấn với ngành. Điều này nhằm đảm bảo nâng cao chất lượng đào tạo và đáp ứng được nhu cầu phát triển nguồn nhân lực của ngành, của doanh nghiệp và của cá nhân”.

Mr Nguyen Hong Minh, Director General, Directorate of Vocational Education and Training delivering his remarks at the launch

Ông Nguyễn Hồng Minh, Tổng Cục trưởng, Tổng cục Giáo dục Nghề nghiệp phát biểu khai mạc

Ông Võ Tân Thành, Giám đốc, Phó Chủ tịch Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam kiêm Giám đốc Chi nhánh TP. Hồ Chí Minh cho biết: “Ban Tư vấn Đào tạo ngành Logistics là một bước tiếp cận sáng tạo nhằm thu hút sự giam gia chủ động hơn của các doanh nghiệp logistics vào hoạt động giáo dục nghề nghiệp. Ban Tư vấn sẽ phê chuẩn các tiêu chuẩn kỹ năng nghề đã được thông qua trong Dự án Giao thông vận tải và Logistics của Diễn đàn hợp tác kinh tế châu Á - Thái Bình Dương (APEC) do Australia chủ trì và Việt Nam là nước thành viên tham gia. Dựa trên các tiêu chuẩn đó, các trường giáo dục nghề nghiệp sẽ phát triển các chương trình đào tạo ngắn hạn và dài hạn phù hợp để đáp ứng nhu cầu lao động của ngành Logistics”.

Ms Karen Lanyon Consul General in Ho Chi Minh City sharing the Australian Government support to Vietnam’s VET

Bà Karen Lanyon, Tổng Lãnh Sự Australia tại TP. HCM chia sẻ hỗ trợ của Australia trong giáo dục nghề nghiệp tại Việt Nam

Ngành Logistics được chọn làm thí điểm, và mô hình này có thể áp dụng cho các ngành khác ở Việt Nam. Sự lựa chọn này dựa trên sự sẵn sàng tham gia của các lãnh đạo ngành, tầm quan trọng của ngành logistics trong phát triển kinh tế của Việt Nam, sự phát triển thương mại giữa Australia và Việt Nam cũng như các tiêu chuẩn nghề được đưa ra trong Dự án Giao thông vận tải và Logistics của Diễn đàn hợp tác kinh tế châu Á- Thái Bình Dương (APEC) 2014-2016.

Ms Rachel Ingwersen, First Secretary, Australian Embassy in Vietnam sharing the Australian Government support to human resource development in Vietnam

Bà Rachel Ingwersen, Bí thư thứ nhất, Đại sứ quán Australia chia sẻ những hỗ trợ của Australia cho sự phát triển kỹ năng tại Việt Nam

Nối tiếp sự kiện ngày hôm nay sẽ là khóa tập huấn đầu tiên về phát triển chương trình đào tạo dựa trên năng lực thực hiện dành cho các lãnh đạo chuyên môn, các giảng viên cao cấp của một số trường cao đẳng nghề và phòng đào tạo của các doanh nghiệp logistics từ ngày 18 đến 21 tháng 12 năm 2017. Khóa tập huấn sẽ giúp trang bị những kiến thức, kỹ năng để phát triển chương trình giảng dạy dựa trên năng lực thực hiện cho năm nghề bao gồm nhân viên kho hàng, giám sát kho hàng, nhân viên logistics, giao nhận hàng hóa và xếp dỡ hàng tổng hợp.

Thông tin bổ sung