Thông tin chung về Học bổng Chính phủ Australia

 

  • Học bổng Chính phủ Australia tuyển chọn năm 2020/niên khóa 2021 dành cho ứng viên là công dân Việt Nam sẽ tiếp nhận hồ sơ xin học bổng từ ngày 1/2/2020 đến hết ngày 30/6/2020.

  • Ứng viên phải nộp hồ sơ trực tuyến. Hồ sơ bản cứng sẽ không được chấp nhận.

  • Để biết thông tin chi tiết, vui lòng đọc Cách nộp hồ sơ. Ứng viên nên đọc kỹ hướng dẫn này trước khi nộp đơn.

  • Ứng viên có thể xem đường dẫn tới trang web nộp hồ sơ trực tuyến tại trang Cách nộp hồ sơ.

  • Bộ Ngoại giao và Thương mại Australia sẽ tiến hành tất cả các bước cần thiết để đảm bảo ngân sách của Chính phủ Australia được sử dụng đúng cách, nhằm đảm bảo đem lại sự trợ giúp và phát triển hiệu quả. Tất cả các hành vi gian lận có chủ tâm, bị phát hiện hoặc nghi ngờ đều sẽ được xử lý nghiêm. Để biết thêm chi tiết, xin vui lòng xem thông tin về Chính sách Gian lận.

Thông tin bổ sung