PB222144 resized

Hồ Thanh Bình: Cuộc sống ở Úc cũng là những trải nghiệm quý báu

Tiến sỹ Hồ Thanh Bình, giảng viên Đại học An Giang, đã được Đại học Queensland trao Giải thưởng của Trưởng Khoa giành cho Nghiên cứu xuất sắc ở Bậc Tiến sỹ vào tháng 4/2014. Tiến sỹ Bình đã học chương trình PhD tại đây theo Chương trình Học bổng chính phủ Australia.

Read more...

Thông tin bổ sung