Dr Van 2

PGS, TS Phạm Trọng Văn: “Có gian truân thì mới thấy vinh quang”

Đối với Phó giáo sư (PGS), tiến sĩ (TS) Phạm Trọng Văn, một bác sĩ nhãn khoa tận tụy, Học bổng Chính phủ Australia là một thay đổi lớn đối với anh.

Anh giải thích: “Tôi thấy bản thân thay đổi rất nhiều. Tôi đã thử làm một số công việc theo hướng ý tưởng mới, làm điều có ích cho số đông và làm điều chưa ai làm”.

Read more...

Thông tin bổ sung