DSC 9912


Thu hẹp khoảng cách giữa giáo dục nghề nghiệp và nhu cầu thực tế trong ngành logistics

 

Ngày 16 tháng 5 năm 2019 - Diễn đàn “Phát triển nguồn nhân lực cho ngành logistics và xu hướng tại Việt Nam” đã được tổ chức tại thành phố Hồ Chí Minh. Đây là một hoạt động thuộc chương trình Au4Skills do Chính phủ Australia tài trợ. Các đại biểu tham gia diễn đàn thảo luận kế hoạch hành động cụ thể cho cơ quan nhà nước, các trường dạy nghề và doanh nghiệp logistics phối hợp thực hiện nhằm thu hẹp khoảng cách cung-cầu về kỹ năng tại Việt Nam.


Đọc thêm ....

Thông tin bổ sung