Participants and experts at the graduation ceremony


Trí tuệ tập thể xây dựng tiêu chuẩn nghề ngành Logistics
 

Các học viên là giảng viên, nhà quản lý tại các cơ sở đào tạo nghề nghiệp, quản lý doanh nghiệp vừa tham gia lễ bế giảng khóa học “Bồi dưỡng năng lực trong mô hình doanh nghiệp dẫn dắt giáo dục nghề nghiệp” tổ chức tại TP HCM.


Đọc thêm .....

 

Thông tin bổ sung